หลักการบันทึกค่าภาษีอากรและวางประกัน

 หลักการบันทึกค่าภาษีอากรและวางประกัน

หมายเหตุ

  • ตัวอย่างด้านบนใช้ Duty rate เท่ากับ 20%
  • การคำนวณอากรที่ชำระ (Amount Paid) ปกติแล้วจะต้องมีค่าเท่ากับอากรตามปกติ (Amount) ตาม Case 1 ยกเว้น Exemption Rate มีค่า
  • อากรที่ชำระ (Amount Paid) ที่คำนวณได้นั้น หากต้องการวางประกัน ให้บันทึกค่าที่ช่อง Deposit Amount ให้เท่ากับ อากรที่ชำระ (Amount Paid) เท่านั้น