การขอวางประกันโต้แย้งพิกัดอัตราศุลกากร/.การวางประกัน

การขอวางประกัน มีปัญหาเกี่ยวกับจำนวนค่าอากร

การขอวางประกันในกรณีที่พนักงานศุลกากรเห็นว่ามีปัญหาเกี่ยวกับจำนวนค่าอากรสำหรับของที่กำลังผ่านศุลกากร

การวางประกัน กรณีที่พนักงานศุลกากรเห็นว่ามีปัญหาเกี่ยวกับค่าอากรในการปฏิบัติพิธีการ ตามมาตรา 55 และถูกวางประกันไว้แล้ว หากผู้นำของเข้ามีความประสงค์ขอวางประกันของที่นำเข้าในลักษณะเดิมที่นำเข้ามาในภายหลัง ให้สำแดงพิกัดอัตราศุลกากรในอัตราสูง ชำระภาษีอากรในอัตราอากรที่สำแดงต่ำและถูกจับกุม โดยนำยอดอากรที่เป็นส่วนต่างของค่าภาษีขาเข้าสำแดงไว้ในช่องวางประกัน แต่ให้ชำระภาษีมูลค่าเพิ่มในพิกัดอัตราอากรสูงเต็มจำนวน โดยให้บันทึกพิกัดอัตราศุลกากรในอัตราที่ขอวางประกันในช่อง Argumentative ทั้ง 3 ช่องตามตัวอย่างด้านล่างนี้ พร้อมทั้ง ให้ระบุเลขที่ใบขนสินค้าขาเข้าฉบับที่มีปัญหาที่ช่อง Reference Declaration Number และ Reference Declaration Line Number โดยจัดทำข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าเพื่อขอพบพนักงานศุลกากรกรณีมีปัญหาพิกัด/ราคา (Assessment Request)

วางประกันปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร

หลักการสำแดงข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า กรณีขอวางประกันปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร

enter image description here enter image description here

วางประกันปัญหาราคา

หลักการสำแดงข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า กรณีขอวางประกันปัญหาราคา

enter image description here

ขอคืนเงินอากรเพราะเหตุที่ได้เสียไว้เกิน

การขอเรียกร้องขอคืนเงินอากรเพราะเหตุที่ได้เสียไว้เกินจำนวนที่พึงต้องเสียจริง

การขอคืนเงินอากรกรณีที่เสียไว้เกิน ตามมาตรา 25 ผู้ประกอบการต้องสำแดงพิกัดอัตราศุลกากรในอัตราสูง ชำระอากรอัตราอากรสูง และขอคืนอากรไว้ในพิกัดอัตราอากรซึ่งต่ำกว่าที่สำแดง ในช่อง Argumentative ทั้ง 4 ช่องตามตัวอย่างด้านล่างนี้ โดยจัดทำข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าเพื่อขอพบพนักงานศุลกากรกรณีมีปัญหาพิกัด/ราคา (Assessment Request)

หลักการสำแดงข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า กรณีขอโต้แย้งปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร

enter image description here

โต้แย้งปัญหาตามมาตรา 14

หลักการสำแดงข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า กรณีขอโต้แย้งปัญหาตามมาตรา 14

ตัวอย่าง

  • พิกัดที่ต้องชำระ คือ 34022013 อัตรา 10 %
  • พิกัดที่ขอโต้แย้ง คือ 38099110 อัตรา 0 %

ส่งข้อมูลดังนี้

enter image description here

โต้แย้งปัญหาราคา

หลักการสำแดงข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า กรณีขอโต้แย้งปัญหาราคา

enter image description here