บทความน่ารู้

หลักการปัดเศษทศนิยมยอดรวมภาษีประเภทต่าง ๆ
Read More

แนวทางการพัฒนาระบบภาษีที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Read More

โครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบในการคืนอากรเพื่อการส่งออกตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 (e-Drawback)
Read More

ในหนังสือเรื่อง Cosmos ของคุณ Carl Sagan ซึ่งผู้เขียนยกย่องให้เป็นหนึ่งในหนังสือที่ดีที่สุดตลอดกาล และเป็นคัมภีร์การใช้ชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้ อวกาศและดาราศาสตร์ในมุมมองของ Carl Sagan ชายที่ทำให้มนุษย์รักเขาด้วยความรักที่เขามีต่อจักรวาลถ่ายทอดออกมาผ่านตัวอักษรในทั้งงานเขียน งานบรรยาย นวนิยาย และมุมมองที่ทำให้เรารู้จักกับตัวเองมากขึ้นผ่านการศึกษาธรรมชาติ
Read More