ข่าวสารและบทความ

การรับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ JTEPA ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (JTEPA in PDF 2022)
Read More

ประกาศกรมศุลกากรเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันระหว่างประเทศ
Read More

กรมศุลกากรเผยแพร่ รายชื่อ Contact Point (ระหว่างวันที่ 31 ธ.ค. 2564 - 3 ม.ค. 2565) กรณีพบปัญหาการใช้พิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน ฉบับปี 2022
Read More

แนวทางในการส่งข้อมูลใบขนสินค้าตาม HSCODE
Read More

Text of AHTN 2022 (พิกัดฯ ภาษาอังกฤษเพื่อการอ้างอิง)
Read More

คำอธิบายพิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน ฉบับปี 2022
Read More