ข่าวสารและบทความ

ตารางเทียบพิกัดศุลกากร AHTN 2017 - AHTN 2022
Read More

พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2564
Read More

เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์และพิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน ฉบับปี 2022 สำหรับผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไป
Read More