ตารางเทียบพิกัดศุลกากร AHTN 2017 - AHTN 2022

ตารางเทียบพิกัดศุลกากร AHTN 2017 - AHTN 2022ที่มา : กรมศุลกากร