คำอธิบายพิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน ฉบับปี 2022

คำอธิบายพิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน ฉบับปี 2022ที่มา : กรมศุลกากร