รหัสขนาดและประเภทตู้สินค้า

รหัสขนาดและประเภทตู้สินค้า (Container Size and Type Code)

ตู้คอนเทนเนอร์ จำเป็นต่อการการขนย้ายสินค้าเป็นอย่างมาก ได้พัฒนาขึ้นเนื่องจากความน่าจะเป็นของสภาพและค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ข้อดีของการขนส่งสินค้าคือ จะทำให้การยกของหรือการเคลื่อนย้ายสินค้ารวดเร็วยิ่งขึ้น การเคลื่อนย้ายภายในท่าเรือ หรือ การเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างท่าเรือ กับผู้ส่งสินค้าหรือผู้ผลิตสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

รหัส 45G1 (ตามภาพ) สำหรับท่านที่อยู่ในแวดวงโลจิสติกส์ คงคุ้นเคยกับรหัสดังกล่าวซึ่งได้แสดงไว้บนตู้คอนเทนเนอร์ อาจจะมีรหัสที่เหมือนกัน หรือแตกต่างกันไปบ้าง ตามขนาดและประเภทตู้สินค้า วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจถึงความหมายของตัวเลข / ตัวอักษร แต่ละตัวของชุดรหัสดังกล่าว ว่ามีความหมายว่าอย่างไร เค้าเอาไว้ใช้ทำอะไรกัน และมีประโยชน์อย่างไร

Container Size and Type Code เป็นรหัสเพื่อให้ทราบถึงขนาดและประเภทตู้สินค้า เช่น 45G1 เป็นรหัส 4 หลัก ที่อยู่บนตู้คอนเทนเนอร์ รหัสเหล่านี้ได้ถูกกำหนดตามมาตรฐาน ISO 6346 จัดทำโดยสำนักคอนเทนเนอร์ระหว่างประเทศ (International Container Bureau) โดยมาตรฐานดังกล่าวกำหนดให้แสดงขนาดและชนิดของตู้ไว้ด้วยกัน จึงได้กำหนดให้มีอักขระ 4 ตัว โดยแบ่งเป็นกลุ่มละ 2 ตัวเพื่อแสดงถึงขนาดและประเภทสินค้า

1. ขนาด (Size)

รหัสขนาดตู้คอนเทนเนอร์ประกอบด้วยข้อมูล 2 หลัก ประกอบไปด้วย

  • หลักที่ 1 บอกความยาว (Length) ตู้สินค้า
  • หลักที่ 2 บอกความสูงและความกว้าง (Hight/Width) ตู้สินค้า

1.1 ความยาว (Length)

m ft Character
2.991 10 1
6.068 20 2
9.125 30 3
12.192 40 4
Unassigned 5 None
Unassigned 6 None
Unassigned 7 None
Unassigned 8 None
Unassigned 9 None
7.150 A None
7.315 24 B
7.430 24'6" C
7.450 D None
7.820 E None
8.100 F None
12.500 41 G
13.106 43 H
13.600 K None
13.716 45 L
14.630 48 M
14.935 49 N
16.154 P None
Unassigned R None

หลักที่ 3-4 ใช้บอกประเภทตู้สินค้า

Group code Group name Detailed codes
GP General purpose G0, G1, G2, G3
VH General purpose with ventilation V0, V2, V4
BU Dry bulk container - nonpressurized B0, B1
BK Dry bulk container - pressurized B3, B4, B5, B6
SN Named cargo S0, S1, S2
RE Thermal container refrigerated R0
RT Thermal container refrigerated and heated R1
RS Thermal container self-powered refrigerated/heated R2, R3
HR Thermal container refrigerated and/or heated with removable equipment H0, H1, H2
HI Thermal container insulated H5, H6
UT Open-top container U0, U1, U2, U3, U4, U5
PL Platform-based container with incomplete superstructure P0
PF Platform container - fixed P1, P2
PC Platform container - folding (collapsible) P3, P4
PS Platform-based container with complete superstructure P5
TN Tank container for nondangerous liquids T0, T1, T2
TD Tank container for dangerous liquids T3, T4, T5, T6
TG Tank container for gases T7, T8, T9
AS Air/surface container A0

Reference :