ความหมายของรหัสและข้อมูลต่าง ๆ บนตู้คอนเทรนเนอร์

รหัสและข้อมูลต่าง ๆ บนตู้คอนเทรนเนอร์ ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญการขนส่งสินค้าทางบกและ ทางทะเล ถูกนำมาใช้เพื่อการแยกขนาดและชนิดของตู้คอนเทรนเนอร์ รวมถึงบ่งบอกถึงความเป็นเจ้าของ ฯลฯ

1. รหัสเจ้าของตู้ (HPC) เป็นอักษรแทนชื่อบริษัทเจ้าของตู้ เช่น HPC,TNY, CMA, EGS, TCL เป็นต้น

2. รหัสระบุประเภท (U) จะมีเพียง 1 ตัวที่อยู่ท้าย รหัสเจ้าของตู้ จากรูปภาพคือตัวอักษร U มีความหมายคือ ตู้คอนเทนเนอร์ มีรายละเอียดประเภทดังนี้

  • U สำหรับตู้คอนเทนเนอร์สินค้าทั้งหมด
  • J สำหรับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งสินค้าแบบถอดได้
  • Z สำหรับรถพ่วงและแชสซี

3. รหัสการจดทะเบียนตู้คอนเทนเนอร์ (200436) มีขนาด 6 หลัก จากตัวอย่างคือ 200463

4. รหัสตรวจสอบความถูกต้อง (1) รหัสที่ตรวจสอบว่าเจ้าของตู้ ประเภทตู้และการจดทะเบียนตู้คอนเทนเนอร์ ถูกต้องหรือไม่ จากตัวอย่างคือเลข 1

5. ขนาดและชนิดของตู้ (45G1) ขนาดและชนิดของตู้คอนเทนเนอร์จะมีอยู่ 4 ตัว จากตัวอย่างคือ 45G1

  • หมายเลข 4 ตัวแรก คือ บอกความยาวตู้ จากตัวอย่างเท่ากับยาว 40 ฟุต
  • หมายเลข 5 ตัวถัด คือ บอกความสูงและความกว้างของตู้ จากตัวอย่างเท่ากับ สูง 9 ฟุต 6 นิ้ว (High-cube) กว้าง 2.44 เมตร
  • สองหลักสุดท้ายคือ G1 จะบอกชนิดของตู้คอนเทนเนอร์ จากตัวอย่างคือ ตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรจุสินค้าทั่วไป

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ขนาดและชนิดของตู้คอนเทนเนอร์ (Container Size & Type Code) ได้ที่นี่

6. MAX. WT. น้ำหนักสูงสุดที่สามารถรับได้ คือ น้ำหนักของตู้คอนเทนเนอร์เปล่าที่รวมกับน้ำหนักของสินค้า (TARE WT. + PAYLOAD) ที่ตู้คอนเทนเนอร์สามารถรับได้สูงสุด อาจจะแสดงข้อความ MAX. GROSS WGT., MX GR, MAX.GR. และ MAX.WT.

7. TARE WT. น้ำหนักของตู้เปล่า ที่ยังไม่ได้บรรจุสินค้าลงไป

8. PAYLOAD น้ำหนักสินค้าสูงสุดที่สามารถบรรจุได้ โดยอาจเขียนว่า N.W., NET WEIGHT, MAX CARGO WGT และ PAYLOAD หมายถึงน้ำหนักของสินค้าสูงสุดที่สามารถบรรจุใส่ตู้คอนเทนเนอร์นั้นได้

9. CUBE หรือ CU CAP. ปริมาตรสุทธิของตู้คอนเทนเนอร์