ตัวแทนออกของสามารถต่ออายุกับกรมศุลกากรง่ายๆผ่าน Customs Trader Portal

วันนี้ออกของคล่องตัวและประหยัดกว่าเดิม ตัวแทนออกของสามารถต่ออายุกับกรมศุลกากรง่ายๆผ่าน Customs Trader Portal

วันนี้ออกของคล่องตัวและประหยัดกว่าเดิม ตัวแทนออกของสามารถต่ออายุกับกรมศุลกากรง่ายๆผ่าน Customs Trader Portal

  • สะดวก นิติบุคคลยืนยันตัวตนได้ผ่านแอปฯ เป๋าตัง
  • คล่องตัว เชื่อมต่อข้อมูลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยตรง ไม่ต้องเตรียมเอกสาร
  • ลดต้นทุน ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ครบ จบ ผ่านช่องทางออนไลน์
  • ชําระภาษีได้ทุกที่ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กรมศุลกากรกำหนด

ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://www.customstraderportal.com/register-juristic/

สอบถามข้อมูลได้ที่ สายด่วนบริการศุลกากร หมายเลขโทรศัพท์ 1164

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 4 เมษายน 2566
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สสก. สลข. โทรศัพท์ : 0-2667-7600 อีเมล์ : prcustoms@gmail.com

ที่มา : กรมศุลกากร