กรมศุลกากรจับมือกรุงไทยต่อยอด "Customs Trader Portal" ให้นิติบุคคลลงทะเบียนออนไลน์

ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของที่ไม่มีสังกัด ขอให้เร่งดำเนินการปรับปรุงคุณสมบัติให้ครบถ้วนถูกต้อง ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2565

ศุลกากร ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย ต่อยอดพัฒนาระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ Customs Trader Portal ขยายบริการรองรับผู้ประกอบการผู้นำเข้า-ส่งออก และต่ออายุตัวแทนออกของ นิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.customstraderportal.com พร้อมยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC) บนแอปฯเป๋าตัง รวดเร็ว สะดวก ทุกที่ทุกเวลา ไม่ต้องใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียน เริ่ม 3 สิงหาคม 2565

ที่มา : กรมศุลกากร