ระบบ Customs Trader Portal

กรมศุลกากรร่วมกับธนาคารกรุงไทยเพิ่มช่องทางลงทะเบียน ลดความเสี่ยงติดโควิด - 19 พัฒนาระบบ Customs Trader Portal ให้ผู้นำเข้า - ส่งออกลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน www.customstraderportal.comที่มา : กรมศุลกากร