หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (OCP) ฉบับใหม่

กรมศุลกากรจะเริ่มใช้บังคับระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (OCP) ฉบับใหม่

กรมศุลกากรจะเริ่มใช้บังคับระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (OCP) ฉบับใหม่ และหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form D) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

  • รองรับการใช้หลักฐานการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าแบบ Back-to-Back ที่ออกจากหลักฐานการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าฉบับแรกมากว่า 1 ฉบับ (Consolidated Shipments)
  • Form D หรือ e-Form D ที่ออกหลังวันส่งออก ต้องทำเครื่องหมายในช่อง Issued Retroactively ทันที

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (สกก.) กองพิกัดอัตราศุลกากร (กพก.)
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7014 หรือ 0-2667-6459 อีเมล์ : 80150000@customs.go.th

ที่มา: กรมศุลกากร