ใช้ e-Form D อย่างไรให้ได้รับสิทธิพิเศษทางอากรศุลกากร

ใช้ e-Form D อย่างไรให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางอากรศุลกากรภายใต้ ATIGA

ที่มา : กรมศุลกากร