แจ้งปิดการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน กศก.123 บนระบบ e-Tracking

แจ้งปิดการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน กศก.123 บนระบบ e-Tracking ในวันพุธที่ 24 พ.ค. 2566 ตั้งแต่เวลา 12:00 น. - 12:30 น. โดยจะสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน กศก. 123 ได้ที่ “ระบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและเอกสารการเงิน” ตั้งแต่เวลา 13:00 น. เป็นต้นไป

กรมศุลกากรแจ้งปิดการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน กศก.123 บนระบบ e-Tracking ในวันพุธที่ 24 พ.ค. 2566 ตั้งแต่เวลา 12:00 น. - 12:30 น. โดยจะสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน กศก. 123 ได้ที่ “ระบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและเอกสารการเงิน” ตั้งแต่เวลา 13:00 น. เป็นต้นไป

ที่มา : กรมศุลกากร