พิกัดศุลกากรระบบฮาโมไนซ์อาเซียน (AHTN) ฉบับปี 2022

กรมศุลกากรแจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่องการจะนำพิกัดศุลกากรระบบฮาโมไนซ์อาเซียน (AHTN) ฉบับปี 2022 มาใช้ เริ่ม 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

กรมศุลกากรแจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่องการจะนำพิกัดศุลกากรระบบฮาโมไนซ์อาเซียน (AHTN) ฉบับปี 2022 มาใช้ เริ่ม 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป จึงขอแจ้งให้ผู้ใช้งานได้รับทราบและเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นดังกล่าว โดยทาง ECS จะติดตามความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด เมื่อมีข้อมูลเพิ่มเติมจะแจ้งให้ผู้ใช้งานได้ทราบข้อมูลต่อไป
ที่มา : กรมศุลกากร