ปรับปรุงรายชื่อประเทศที่ได้รับสิทธิยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง

ประกาศกรมศุลกากรที่ 107/.2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 89/.2562

ประกาศกรมศุลกากรที่ 107/.2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 89/.2562 เพื่อปรับปรุงรายชื่อประเทศ ที่ได้รับสิทธิยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง

ที่มาบทความ : กรมศุลกากร