ขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับการให้สิทธิพิเศษทางอากรศุลกากร ภายใต้ความตกลงการค้าระหว่างประเทศ

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับการให้สิทธิพิเศษทางอากรศุลกากร ภายใต้ความตกลงการค้าระหว่างประเทศ

กรมศุลกากรเผยแพร่เอกสาร แผนภูมิแสดงขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับการให้สิทธิพิเศษทางอากรศุลกากร ภายใต้ความตกลงการค้าระหว่างประเทศ มีรายละเอียดดังนี้

  1. กรณีใช้สิทธิ ณ ขณะนำของเข้า
  2. กรณีไม่สามารถแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าหรือหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ขณะนำของเข้าได้
  3. กรณีมีเหตุอันควรสงสัยและได้มีหนังสือสอบถามไปยังส่วนกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า กองนโยบายและอุทรณ์พิกัดอัตราศุลกากร

กรณีใช้สิทธิ ณ ขณะนำของเข้า


กรณีไม่สามารถแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าหรือหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ขณะนำของเข้าได้


กรณีมีเหตุอันควรสงสัยและได้มีหนังสือสอบถามไปยังส่วนกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า กองนโยบายและอุทรณ์พิกัดอัตราศุลกากร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองนโยบายและอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากร (กนอ.)
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-5453
วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 21 กุมภาพันธ์ 2567

ที่มา : กรมศุลกากร


# สิทธิพิเศษทางการค้า
Avatar
Administrator
Support Department

Related


Last Update : 23-02-2024