การสมัครและขอทบทวนสถานภาพระดับมาตรฐานเออีโอ ผ่านระบบ THAI AEO SYSTEM - TAS

การสมัครและขอทบทวนสถานภาพการเป็นผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ ผ่านระบบ THAI AEO SYSTEM - TAS

การสมัครและขอทบทวนสถานภาพการเป็นผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ ผ่านระบบ THAI AEO SYSTEM : TAS

.

ที่มา : กรมศุลกากร

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : วันที่ 2 ตุลาคม 2566 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์บริการศุลกากร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 1 กรมศุลกากร หมายเลขโทรศัพท์ : 1164 อีเมล์ : 1164@customs.go.th