การปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ

MRA หรือ การจัดทำความตกลงยอมรับร่วมกัน เป็นความตกลงระหว่างศุลกากร เพื่อยอมรับมาตรฐานการดำเนินการโครงการเออีโอ และแลกเปลี่ยนสิทธิพิเศษของผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอระหว่างกัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนมาตรฐานเออีโอ กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7168, 02-667-7902, 02-667-6520
อีเมล์ : aeodiv2014@gmail.com, aeothai.customs@gmail.com

ที่มา : กรมศุลกากร
วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2 ตุลาคม 2562