ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่าง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ

กรมศุลกากรขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ

กรมศุลกากรขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) สามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นโดยการสแกน QR Code ตามภาพด้านล่าง ถ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ Call Center ศุลกากร : 1164
ที่มา : กรมศุลกากร