ข้อมูลติดต่อด่านศุลกากร/สำนักงาน

ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 เลขที่ 1 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (อาคาร 1 ชั้น 4) 0-2667-6007
1. ด่านศุลกากรมาบตาพุด ถ.ไอ-1 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 0-3868-3370
2. ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 371 กม.5 ฝั่งขวา ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 0-3723-0313
3. ด่านศุลกากรระนอง 90 /221 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง 85000 0-7782-4872-3
4. ด่านศุลกากรคลองใหญ่ 100 หมู่ 1 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110 0-3958-1018
5. ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ 195 ถ.ปิ่นอนุสรณ์ ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 0-3261-1383
6. ด่านศุลกากรสังขละบุรี 282 ม.3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 0-3459-5298
7. ด่านศุลกากรแม่กลอง 206 หมู่ 3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 0-3471-1555
8. ด่านศุลกากรจันทบุรี 7 หมู่ 10 ถ.จันทบุรี-สระแก้ว ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150 0-3941-1460-1
9. ด่านศุลกากรชุมพร 2/29 หมู่ที่ 4 ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร 86130 0-7757-1734-5
10. ด่านศุลกากรบ้านดอน ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 0-7728-2510
11. ด่านศุลกากรเกาะสุมย 27 หมู่ 3 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140 0-7742-0950
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 ถ.ศรีสะเกษ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 0-4241-1715
1. ด่านศุลกากรหนองคาย 224 หมู่ 2 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 0-4299-0900-1
2. ด่านศุลกากรมุกดาหาร 449 หมู่ 3 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 0-4267-4050-1
3. ด่านศุลกากรบึงกาฬ 125 หมู่ 2 ถ.บึงกาฬ-พันลำ ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ 38000 0-4202-4000-3
4. ด่านศุลกากรเชียงคาน 45 หมู่ 2 ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 0-4282-1100
5. ด่านศุลกากรท่าลี่ 8 หมู่ 1 ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย 42140 0-4288-9187
6. ด่านศุลกากรนครพนม ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม 48000 0-4253-2678
7. ด่านศุลกากรเขมราฐ 6 /5 ถ.กงพะเนียง ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170 0-4549-1180
8. ด่านศุลกากรช่องเม็ก ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350 0-4547-6174
9. ด่านศุลกากรช่องจอม 111 หมู่ 14 ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32210 0-4414-7037
10. ด่านศุลกากรช่องสะงำ 300 หมู่ 8 ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140 02-667-6000 ต่อ 225513
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 60 หมู่ 3 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 0-5328-1785-6
1. ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 60 หมู่ 3 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 0-5327-0660-1
2. ด่านศุลกากรแม่สาย 306 หมู่ 3 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 0-5316-6005-9
3. ด่านศุลกากรแม่สอด 287 หมู่ 1 ถ.สายเอเชีย ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 0-5556-3095
4. ด่านศุลกากรเชียงแสน 185 หมู่ 2 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 0-5377-7097
5. ด่านศุลกากรเชียงของ 78 หมู่ 9 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140 0-5316-0392-4
6. ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 0-5361-2041
7. ด่านศุลกากรทุ่งช้าง หมู่ 7 ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 55130 0-5469-4073
8. ด่านศุลกากรแม่สะเรียง 127 /8 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110 0-5368-1312
9. ด่านศุลกากรเชียงดาว 279 หมู่ 4 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170 0-5345-5187-8
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 45 ถ.นครใน ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 0-7431-1014
1. ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา 90240 0-7452-1030
2. ด่านศุลกากรสะเดา ถ.กาญจนวนิช ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา 90320 0-7439-8816-7
3. ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ถ.เอเชีย 18 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120 0-7361-1368
4. ด่านศุลกากรสงขลา ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280 0-7433-1397
5. ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ 99 หมู่ 1 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 0-7425-1081
6. ด่านศุลกากรภูเก็ต 454/ 1 ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 0-7621-1105
7. ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 0-7635-1091
8. ด่านศุลกากรเบตง ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110 0-7323-1194
9. ด่านศุลกากรตากใบ ต.จ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110 0-7364-2293
10. ด่านศุลกากรสตูล ม.3 ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล 91000 0-7471-0610
11. ด่านศุลกากรกระบี่ 2 ถ.เจ้าฟ้า ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 0-7562-0950
12. ด่านศุลกากรกันตัง 179 ถ.ตรังคภูมิ ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง 92110 0-7525-1003
13. ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช 430/ 6 หมู่ 1 ถ.นครศรีฯ-ท่าศาลา ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 0-7576-5314
14. ด่านศุลกากรสิชล 73 หมู่ 3 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120 0-7553-6434
15. ด่านศุลกากรปัตตานี 344 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 0-7346-0203
16. ด่านศุลกากรวังประจัน ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 0-7474-0166
17. ด่านศุลกากรบ้านประกอบ 3 ต.ประกอบ อ.นาทวี จ.สงขลา 90160 0-7489-0302
18. ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา อ.แว้ง ต.โละจูด จ.นราธิวาส 96160 0-7361-1368

ที่มา : กรมศุลกากร