กรณีขอแก้ไขใบขนสินค้าขาเข้า ภายหลังตรวจปล่อยไปจากอารักขาศุลกากรแล้ว

ที่มา : กรมศุลกากร
วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 29 พฤศจิกายน 2566

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์บริการศุลกากร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 1
หมายเลขโทรศัพท์ : 1164
อีเมล์ : 1164@customs.go.th