รายชื่อตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของที่จะหมดอายุในปี พ.ศ. 2566

รายชื่อตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของที่จะหมดอายุในปี พ.ศ. 2566

กรมศุลกากรเผยแพร่ข้อมูล รายชื่อตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ ที่จะหมดอายุในปี พ.ศ. 2566 เพื่อใช้ในการตรวจสอบและเตรียมความพร้อมในการต่ออายุ เพื่อความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน

มีรายละเอียดดังนี้

  1. ข้อมูลการลงทะเบียนของตัวแทนออกของที่ครบกำหนด 3 ปี ในปี พ.ศ. 2566 (นิติบุคคล)
  2. ข้อมูลการลงทะเบียนของตัวแทนออกของที่ครบกำหนด 3 ปี ในปี พ.ศ. 2566 (บุคคลธรรมดา
  3. รายชื่อผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของที่จะหมดอายุในปี พ.ศ. 2566 (ชิปปิ้ง)

รายชื่อตัวแทนออกของที่ครบกำหนด 3 ปี ในปี พ.ศ. 2566 (นิติบุคคล)

รายชื่อตัวแทนออกของที่ครบกำหนด 3 ปี ในปี พ.ศ. 2566 (บุคคลธรรมดา)

รายชื่อผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของที่จะหมดอายุในปี พ.ศ. 2566 (ชิปปิ้ง)

ที่มา : กรมศุลกากร

  • วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 22 ธันวาคม 2565
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ (สทพ.) กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (กมพ.)
  • หมายเลขโทรศัพท์ : 02-6677000 ต่อ 20-4634 และ 20-4636