กรมประมงขอเปิดใช้งานรหัสยกเว้น EXEMPT100 ตั้งแต่วันที่ 26 - 29 พฤศจิกายน 2565

กรมประมงขอเปิดใช้งานรหัสยกเว้น EXEMPT100 ตั้งแต่วันที่ 26 - 29 พฤศจิกายน 2565

ด้วยกรมประมง (DOF) จะทำการปิดระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (FSW) ระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) และระบบการออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (PSE) บนระบบงานจริง (Production) ในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 00.01 น. ถึงวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23.59 น. เพื่อติดตั้งระบบงานแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์สินค้าประมง ผ่านระบบ National Single Window ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้ระบบไม่สามารถรับ - ส่งข้อมูลใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ไปยังระบบของกรมศุลกากรได้ รวมถึงกรณีใบอนุญาตใบรับรองเร่งด่วนที่ดำเนินการออกในรูปแบบกระดาษ (Manual) ณ หน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย

อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ประสงค์จะนำเข้า - ส่งออก สินค้าประมงในช่วงวันและเวลาดังกล่าว สามารถใช้รหัสยกเว้น EXEMPT100 โดยให้ระบุ Issue Date ตามวันที่ออกใบอนุญาต ในการจัดทำใบขนสินค้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : NSW Help Desk and Call Center
โทร : 0-2109-3000 e-mail : callcenter@thainsw.net

ที่มา : ThaiNSW