แก้ไขประกาศกรมศุลกากร ที่ 206/2564 (กรมประมง)

ประกาศกรมศุลกากร ที่ 99/2566 เรื่อง แก้ไขประกาศกรมศุลกากร ที่ 206/2564 (การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต ร่วมกับกรมประมง)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 99/2566 เรื่อง แก้ไขประกาศกรมศุลกากร ที่ 206/2564 (การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต ร่วมกับกรมประมง)

กรมศุลกากรเผยแพร่ ประกาศกรมศุลกากร ที่ 99/2566 เรื่อง แก้ไขประกาศกรมศุลกากร ที่ 206/2564 ให้ยกเลิกพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติ ในบัญชีแนบท้ายประกาศการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมประมง พิกัด 9705.10.00 รหัสสถิติ 001 รายการ ซากดึกดำบรรพ์ มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

ที่มา : กรมศุลกากร