ปรับปรุงพิกัดอัตราอากรขาเข้า สำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน

ปรับปรุงพิกัดอัตราอากรขาเข้า สำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลพิกัดอัตราอากรขาเข้า สำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน โดยมีการปรับปรุงปิดพิกัดอัตราอากรที่หมดอายุ และเพิ่มเติมอัตราอากรขาเข้า ตามข้อตกลงเข้ามาในระบบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

เอกสารแนบดังกล่าวทางทีม Support ได้จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มความสะดวกในการตรวจสอบการใช้สิทธิพิเศษของผู้ประกอบการ โดยนำข้อมูลของกรมศุลกากรที่เผยแพร่เพื่อให้ download มาจัดทำในรูปแบบที่ผู้ใช้งานตรวจสอบได้สะดวกขึ้น สำหรับข้อมูลชุดนี้ โปรแกรมได้ทำการอัพเดทเข้าในระบบให้โดยอัตโนมัติเรียบร้อยแล้ว

Download

ที่มาบทความ : กรมศุลกากร