การยื่นแจ้งข้อมูลล่วงหน้าเพื่อประโยชน์ ในการตรวจสอบสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้า และสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

การยื่นแจ้งข้อมูลล่วงหน้า เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้า และสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 106/2565

กรมศุลกากรเผยแพร่เอกสาร การยื่นแจ้งข้อมูลล่วงหน้า เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าและสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ตาม ประกาศกรมศุลกากรที่ 106/2565 เรื่อง การควบคุมการส่งออก การนำเข้า และการนำผ่านซึ่งสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าและสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ (ดาวน์โหลดประกาศ) มีรายละเอียดดังนี้

ที่มา : กรมศุลกากร