การควบคุมการส่งออก การนำเข้า และการนำผ่านซึ่งสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าและสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

ประกาศกรมศุลกากร ที่ 106/2565 เรื่อง การควบคุมการส่งออก การนำเข้า และการนำผ่านซึ่งสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าและสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

ประกาศกรมศุลกากร ที่ 106/2565 เรื่อง การควบคุมการส่งออก การนำเข้า และการนำผ่านซึ่ง สินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้า และสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ที่มา : กรมศุลกากร