แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมทางศุลกากรด้วยฐานข้อมูลภาพเอกซเรย์ (X-Ray Image Integration Database- XIID)

บทความวิชาการ - แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมทางศุลกากรด้วยฐานข้อมูลภาพเอกซเรย์ (X-Ray Image Integration Database- XIID)

บทความวิชาการ - แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมทางศุลกากรด้วยฐานข้อมูลภาพเอกซเรย์ (X-Ray Image Integration Database- XIID)

ที่มา : กรมศุลกากร
วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 24 สิงหาคม 2566


# X-Ray
Avatar
Administrator
Support Department