คำวินิจฉัยอุทธรณ์

คำวินิจฉัยอุทธรณ์ - เครื่องปรับสภาพผิวหน้าด้วยคลื่นความถี่สูง

คำวินิจฉัยอุทธรณ์ - ปลอกคอสำหรับการป้องกันการกัดหรือการเลียแผล (ELIZABETHAN COLLARS)