คำวินิจฉัยอุทธรณ์ - เครื่องปรับสภาพผิวหน้าด้วยคลื่นความถี่สูง

คำวินิจฉัยอุทธรณ์ - เครื่องปรับสภาพผิวหน้าด้วยคลื่นความถี่สูง

กรมศุลกากรเผยแพร่เอกสาร คำวินิจฉัยอุทธรณ์ - เครื่องปรับสภาพผิวหน้าด้วยคลื่นความถี่สูง มีรายละเอียดดังนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากร (สอพ.) กองพิกัดอัตราศุลกากร (กพก.)
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7000 ต่อ 20-4628
อีเมล์ : 80170000@customs.go.th

ที่มา : กรมศุลกากร
วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 8 กันยายน 2566