การขอรับบริการการตรวจสอบเอกสารล่วงหน้าสำหรับผู้ขอรับบริการ ณ ส่วนทะเบียนและสิทธิประโยชน์

การขอรับบริการการตรวจสอบเอกสารล่วงหน้าสำหรับผู้ขอรับบริการ ณ ส่วนทะเบียนและสิทธิประโยชน์ กองมาตรฐานพิธีการราคาศุลกากร

ประกาศที่เกี่ยวข้อง :

  • ประกาศกรมศุลกากร ที่ 94/2564 เรื่อง การลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากร (ดาวน์โหลดประกาศ)
  • ประกาศกรมศุลกากร ที่ 96/2565 เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ (ดาวน์โหลดประกาศ)

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 3 เมษายน 2566
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ (สทพ.) กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (กมพ.) โทรศัพท์ : 02-6677000 ต่อ 20-4634 และ 20-4636

ที่มา : กรมศุลกากร