พิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียนสำหรับผลิตภัณฑ์ยา เพื่อการรักษาหรือป้องกันโรคฝีดาษลิง

พิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียนสำหรับผลิตภัณฑ์ยา เพื่อการรักษาหรือป้องกันโรคฝีดาษลิง

ที่มา : ส่วนมาตรฐานพิกัดอัตราศุลกากร 1 กองมาตรฐานพิกัดอัตราศุลกากร