สมอ. ขยายเวลาระยะเวลาเปิดใช้รหัส EXEMPT100 กรณีนำสินค้าออกจากเขตปลอดอากร

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขยายเวลาระยะเวลาเปิดใช้รหัส EXEMPT100 กรณีนำสินค้าออกจากเขตปลอดอากร

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขยายเวลาระยะเวลาเปิดใช้รหัส EXEMPT100 กรณีนำสินค้าออกจากเขตปลอดอากร ต่อไปจนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร

สอบถามปัญหาในการใช้งานระบบ : ศูนย์บริการ TISI NSW 0 2202 3304 , 0 2354 3266 e-Mail : nsw@tisi.mail.go.th

ที่มา : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม