การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็น เคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนชนิดเป็นม้วน และไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2563

การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

รายละเอียดการใช้มาตรการของสินค้า.

มาตรการ : AD.
ชื่อสินค้า : สินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน.
ประเทศ : สาธารณรัฐประชาชนจีน.
CASE ID : AD1043.
พิกัดศุลกากร : 7210.4912.021, 7210.4912.022, 7210.4912.023, 7210.4912.024, 7210.4912.031, 7210.4912.032, 7210.4912.033, 7210.4912.034, 7210.4912.090, 7210.4913.021, 7210.4913.031, 7210.4913.090, 7210.4919.021, 7210.4919.031, 7210.4919.090, 7210.4991.000, 7210.4999.000. 7212.3011.021, 7212.3011.031, 7212.3011.090, 7212.3012.021, 7212.3012.031, 7212.3012.090, 7212.3013.011, 7212.3013.090, 7212.3019.011, 7212.3019.090, 7225.9290.090

ขั้นตอนการไต่สวน เริ่มต้น
1. เปิดการไต่สวนการทุ่มตลาด 21 ก.พ. 2563 (อยู่ระหว่างกระบวนการไต่สวน)
1.2 มาตรการชั่วคราว
1.2.1 การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสี แบบจุ่มร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน พ.ศ. 2563 03 ส.ค. 2563
1.2.2 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็น เคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ พ.ศ. 2563 03 ส.ค. 2563
1.2.3 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสี แบบจุ่มร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 03 ส.ค. 2563

การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสี แบบจุ่มร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็น เคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสี แบบจุ่มร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อใช้ใน อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ที่มา : กองปกป้องและตอบโต้ทางการค้า
กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์


# Anti-Dumping # ประเทศจีน # เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อน
Avatar
Administrator
Support Department

Related


Last Update : 11-08-2020