กำหนดราคาศุลกากรสำหรับสินค้าไม้เป็นเกณฑ์ประเมินเงินอากรขาออก

ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง กำหนดราคาศุลกากรสำหรับสินค้าไม้เป็นเกณฑ์ประเมินเงินอากรขาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง กำหนดราคาศุลกากรสำหรับสินค้าไม้เป็นเกณฑ์ประเมินเงินอากรขาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป
ที่มา : กรมศุลกากร