คำอธิบายสถานะใบขนสินค้าขาเข้า

ด่านศุลกากรจันทบุรี ได้จัดทำคำและเผยแพร่ อธิบายสถานะใบขนสินค้าขาเข้า

จัดทำโดยด่านศุลกากรจันทบุรี