ประเภท 3 ภาค 4 ทัณฑ์บนนำเข้าชั่วคราว (ฉ) และได้นำออกไปแสดงในงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย

การยกเว้นจากบทบังคับตามความในมาตรา 10 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 สำหรับของที่นำเข้ามาพร้อมกับตนหรือนำเข้ามาเป็นการชั่วคราวตาม ภาค 4 ประเภทที่ 3 (ฉ) และได้นำออกไปแสดงในงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย

กรมศุลกากรเผยแพร่เอกสาร การยกเว้นจากบทบังคับตามความในมาตรา 10 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 สำหรับของที่นำเข้ามาพร้อมกับตนหรือนำเข้ามาเป็นการชั่วคราวตาม ภาค 4 ประเภทที่ 3 (ฉ) และได้นำออกไปแสดงในงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย มีรายละเอียดดังนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์บริการศุลกากร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 1 หมายเลขโทรศัพท์ : 1164 อีเมล์ : 1164@customs.go.th

ที่มา : กรมศุลกากร
วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 29 มิถุนายน 2566


# 3PART4
Avatar
Administrator
Support Department