NATO phonetic alphabet

เคยรู้สึกบ้างไหมว่า เวลาจะสะกดชื่อ-นามสกุล หรืออีเมล์ของเราเป็นภาษาอังกฤษให้ใครฟังผ่านทางโทรศัพท์ แต่ละครั้งมันช่างเป็นเรื่องที่แสนยากเย็นเสียเหลือเกิน เพราะตัวอักษรแต่ละตัวออกเสียงคล้ายๆ กันไปเสียหมด