การตอบโต้การทุ่มตลาด - สินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโครเมียมทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน

การตอบโต้ การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโครเมียมทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจาก สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สหภาพยุโรป

การตอบโต้ การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโครเมียมทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจาก สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สหภาพยุโรป


รายละเอียดการใช้มาตรการของสินค้า

มาตรการ : มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-dumping)
ชื่อสินค้า : สินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโครเมียมทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน
ประเทศ : สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สหภาพยุโรป
พิกัดศุลกากร : 7210.50.00.021, 7210.50.00.022, 7210.50.00.023, 7210.50.00.024, 7210.50.00.025, 7210.50.00.026, 7210.50.00.029, 7210.50.00.090

สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน

อากรที่เรียกเก็บ :

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0 :

รายละเอียดตามประกาศคณะกรรมการ ทตอ. เรื่องการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโครเมียม ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และสหภาพยุโรป

วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร :

13 พ.ย. 2564

วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร :

12 พ.ย. 2569


ประกาศผลการไต่สวนชั้นที่สุด
ประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่มา : กองปกป้องและตอบโต้ทางการค้า
กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์


# AD # เหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโครเมียม
Avatar
Administrator
Support Department

Related


Last Update : 11-11-2022