แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า

ประกาศกรมศุลกากรที่ 136-2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า

ประกาศกรมศุลกากรที่ 136/.2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า สำหรับสินค้าประเภท 25.01 เกลือ (รวมถึงเกลือป่นสำหรับรับประทาน และเกลือแปลงสุขภาพ) และโซเดียมคลอไรด์บริสุทธิ์ จะเป็นสารละลายในน้ำหรือเติมสารกันการจับตัวหรือสารทำให้วัตถุไหลคล่องหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งน้ำทะเล มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

ประกาศฉบับเต็ม

ที่มา : กรมศุลกากร