เขตการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง

เอกสารประกอบการสัมมนา การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน- ฮ่องกง เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562
ที่มา : กรมศุลกากร

# อาเซียน- ฮ่องกง # AHK
Avatar
Administrator
Support Department