การส่งออก

การส่งของทางไปรษณีย์ สามารถดำเนินการได้ 5 ประเภท คือ (1)ทางอากาศ (2)ภาคพื้น (3) EMS (4)ไปรษณีย์ลงทะเบียน (5)ไปรษณีย์ธรรมดา ของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรไทย จะถูกคัดแยกออกเป็น 3 ประเภท และ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร

ในหนังสือเรื่อง Cosmos ของคุณ Carl Sagan ซึ่งผู้เขียนยกย่องให้เป็นหนึ่งในหนังสือที่ดีที่สุดตลอดกาล และเป็นคัมภีร์การใช้ชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้ อวกาศและดาราศาสตร์ในมุมมองของ Carl Sagan ชายที่ทำให้มนุษย์รักเขาด้วยความรักที่เขามีต่อจักรวาลถ่ายทอดออกมาผ่านตัวอักษรในทั้งงานเขียน งานบรรยาย นวนิยาย และมุมมองที่ทำให้เรารู้จักกับตัวเองมากขึ้นผ่านการศึกษาธรรมชาติ