เอกสารประกอบการอบรมระบบติดตามสถานะการผ่านพิธีการศุลกากรทางอินเตอร์เน็ต (e-Tracking)

กรมศุลกากรเผยแพร่ เอกสารประกอบการอบรมระบบติดตามสถานะการผ่านพิธีการศุลกากรทางอินเตอร์เน็ต (e-Tracking) ที่จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.30 - 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting

กรมศุลกากรเผยแพร่ เอกสารประกอบการอบรมระบบติดตามสถานะการผ่านพิธีการศุลกากรทางอินเตอร์เน็ต (e-Tracking) ที่จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.30 - 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ซึ่งระบบใหม่เริ่มใช้งานในวันที่ 19 กันยายน 2564 เวลา 22:00 น. เป็นต้นไป
ที่มา : กรมศุลกากร