ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย

ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง วิธีปฏิบัติของผู้ประกอบการบรรจุสินค้าเข้าตู้สินค้าเพื่อการส่งออกภายในท่าเรือกรุงเทพ