การตรวจสอบรายงานบัญชีสินค้าทางเรือ (Manifest)

  • ใส่รายละเอียดที่ต้องการในแต่ละช่อง แล้วกด “search” ดังตัวอย่าง

  • ที่มา : กรมศุลกากร
  • วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 22 กุมภาพันธ์ 2562
Avatar
Administrator
Support Department

Related