บทความน่ารู้ | ECS

บทความน่ารู้

กรมศุลกากรเผยแพร่เอกสาร คู่มือการใช้ระบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและเอกสารทางการเงิน (ERV)

กรมศุลกากรเผยแพร่เอกสาร Q & A ถามตอบในงานการบรรยายเพื่อซักซ้อมความเข้าใจการใช้งาน ระบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและเอกสารทางการเงิน (ERV) เมื่อวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา

กรมศุลกากรเผยแพร่ เอกสารประกอบการบรรยายเพื่อซักซ้อมความเข้าใจการใช้งาน ระบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและเอกสารทางการเงิน (ERV) เมื่อวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566

ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ จำเป็นต้องมาลงทะเบียนกับกรมศุลกากร

กรมศุลกากรได้เผยแพร่เอกสาร รหัสสิทธิพิเศษการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530

เอกสารประกอบการสัมมนาหลักสูตร “โครงการสิทธิประโยชน์ Delivery 2023”

ขั้นตอนการขอคืนเงินในกรณีชำระเงินค่าภาษีอากรผ่าน Direct Debit /Bill Payment แล้วไม่ได้รับเลขที่ชำระอากร

บทความวิชาการ - การนําเข้ารถกอล์ฟภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน

บทความวิชาการ - การปฏิบัติพิธีการศุลกากร นําเข้ารังนก